Tradel-Barcelona, l'empresa núm. 1 de traduccions a Barcelona

Els nostres inicis

Tradel-Barcelona va ser fundada el 1986 per un equip de professionals experts en l'àmbit de les traduccions tècniques especialitzades.

A causa de l'evolució del mercat i dels nostres més de 20 anys de treball intens, hem anat adaptant i perfeccionant al màxim els serveis que oferim.

Des del començament ens hem distingit pel fet d'oferir el màxim nivell de qualitat i professionalitat per garantir les millors traduccions als nostres clients.

Els nostres serveis

A més de ser líders en traduccions tècniques especialitzades, oferim:

  • Traduccions jurades a totes les llengües
  • Serveis d'interpretació
  • Serveis audiovisuals i de subtitulació
  • Transcripcions
  • Serveis de maquetació, multimèdia i edició

El nostre equip

El nostre equip està format per una xarxa internacional de més de 500 professionals experts. Per a això, seguim un rigorós procés de selecció.

Aquests són alguns dels requisits que més valorem a l'hora d'elegir els nostres col·laboradors:

  • Nivell de domini lingüístic
  • Experiència
  • Camps d'especialització

On som

La vostra traducció jurada oficial amb Tradel-Barcelona

Així mateix, tenim un servei especialitzat en traduccions jurades oficials a totes les llengües.

Per aquest motiu disposem d'un distingit equip de traductors jurats acreditats pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Present i futur de Tradel-Barcelona

En el nostre ampli recorregut professional en l'àmbit de la traducció i de la interpretació tècnica i jurada, sempre hem destacat per la innovació i l'ús de les eines de treball més avançades per garantir la màxima qualitat i professionalitat als nostres clients.

Gràcies a la fidelitat i la confiança que dipositen constantment en nosaltres noves empreses seguim creixent. Actualment, som la referència número 1 de traduccions a Barcelona.

We use cookies to help serve you better and improve your experience on our website. If you're happy with your cookie settings, please click Continue. OK Privacy Policy